03.11.2015

Ruské vízum

Ruské vízum je strojově čitelný dokument, který se nachází v cestovním pasu. Obsahuje přepis jména v azbuce a všechna pole jsou v ruštině a angličtině. Označení státní příslušnosti a vstupní požadavky jsou v ruštině. Strojově čitelný pás obsahuje jméno založené na romanizaci cyrilského jména, a nemusí nutně odrážet jméno tak, jak je v latince, například: Christoph -> (azbuka) Kpиcтoф -> (přepis, roman.) Kristof). 

Druhy obyčejného víza

Podle účelu vstupu cizího státního příslušníka do Ruské federace a účelu jeho pobytu jsou obyčejná víza rozdělena na soukromá, obchodní, turistická, vzdělávací, pracovní, atd. Zde jsou uvedeny nejběžnější typy obyčejného víza, která lze získat pro návštěvu Ruska:

  1. Běžné turistické vízum se vydává na dobu až jeden měsíc, nebo na základě zásady o oboustrannosti k cizím státním příslušníkům cestujícím do Ruské federace jako turisté, jež mají zvací dopis od ruské cestovní kanceláře. Zvací dopisy mohou vydávat hotely na vyžádání (obvykle za příplatek), nebo je obdržíte prostřednictvím různých on-line služeb, jež jsou pověřeny ministerstvem cestovního ruchu Ruské federace.
  2. Běžné turistické skupinové vízum se vydává na dobu až jeden měsíc cizím státním příslušníkům, kteří cestují do Ruské federace jako turisté v organizované skupině turistů (minimálně pět osob), jež mají potvrzení od organizace v jednotném federálním registru cestovních kanceláří.
  3. Obyčejné obchodní vízum se vydává na dobu až jeden rok cizím státním příslušníkům, kteří cestující do Ruské federace za účelem služební cesty, návštěvy veletrhů, konference atd.
  4. Obyčejné soukromé vízum​ se vydává na dobu až tři měsíce nebo na základě zásady o oboustrannosti na dobu až jeden rok pro zahraniční občany cestující do Ruské federace na krátkou návštěvu na základě zvacího dopisu vydaného od Ministerstvem cestovního ruchu a na základě žádosti od vašich příbuzných nebo přátel.
  5. Obyčejné tranzitní vízum​ se vydává pro cestující, kteří zamýšlejí projet přes Rusko na cestě do třetí země po dobu 72 hodin. I cestující, kteří pouze přestupují z letadla do letadla v Moskvě, nebo jiném mezinárodním letišti v Rusku na cestě do své cílové stanice, budou požádáni předložit průjezdní vízum, jež vydá ruské velvyslanectví nebo konzulát. Úřady Ruska mohou odmítnout povolit cizímu státnímu příslušníkovi, který nemá průjezdní vízum pokračovat na své cestě, což znamená, že cestovatel se musí okamžitě vrátit do místa nalodění na vlastní náklady.
  6. Cestující na lodi: Mezinárodní cestující na lodi mají povolení navštívit ruské přístavy bez víza po dobu až 72 hodin. Cestující, kteří chtějí jít na pevninu během přistání, mohou tak učinit bez víza a to za předpokladu, že jsou po celou dobu pod organizovanou výpravou, v doprovodu vedoucího zájezdu, který byl řádně licencován ruskými úřady. Tyto zvláštní vstupní / výstupní požadavky se nevztahují na cestující na výletních lodí po řece a cestujících přijíždějících do Ruska v rámci zájezdových balíčků. Tyto cestující budou muset zažádat o víza před vstupem a je nutné, aby dodržovali obecné pokyny ke vstupu/výstupu.
  7. Obyčejné studentské vízum se vydává na dobu 3 měsíců cizím státním příslušníkům cestujícím do Ruské federace za účelem studia ve vzdělávací instituci.
  8. Obyčejné pracovní vízum se vydává cizím státním příslušníkům navštěvujícím Ruskou federaci za účelem práce po dobu 3 měsíců (tato doba se prodlužuje o dobu potřebnou strávit na území Ruské federace na základě dokumentů vydaných zvoucí školou nebo univerzitou, či zvoucí organizací)
  9. Cestování s dětmi: nezletilí cizí státní příslušníci, kteří mají i ruské občanství, a kteří cestují se svými ruskými pasy, musí mít plnou vůli od právníka, psanou v ruštině, která jim umožňuje cestovat, pokud cestují sami nebo ve společnosti dospělých, kteří nejsou jejich rodiči. Tyto nezletilé osoby nebudou moci vstoupit ani opustit Rusko bez této plné moci. Ve snaze zabránit mezinárodním únosům dětí, mnoho vlád zavedlo zvláštní postupy na vstupních / výstupních místech. Tyto postupy často obsahují požadavky na listinné důkazy o vztahu a povolení k pobytu dítěte bez rodiče nebo zákonného zástupce. Tato dokumentace, ačkoliv není právně vyžadována, může usnadnit vstup/výstup.