08.02.2016

Při příjezdu

Příjezd a cla
Všichni cizinci vstupující do Ruska musí při příjezdu vyplnit dvoudílnou migrační kartu. Cestující odevzdávají jednu část karty imigračním úřadům při vstupu, a ponechají si druhou část po dobu trvání jejich pobytu. Při odjezdu, musí cestující předložit svou kartu imigračním úřadům. Zahraniční návštěvníci Ruska obvykle musí předložit svou migrační kartu pro registraci v hotelech.
Migrační karty jsou teoreticky k dispozici na všech vstupních bodech u ruských imigračních úředníků (Pohraniční stráž). Tyto karty jsou obvykle cestujícím poskytovány při příjezdu, a pak se ponechají v regálech na hraničních přechodech. Úředníci na hranicích a na letištích obvykle neposkytují tyto karty cestujícím automaticky, ale je na každém cestujícím, aby si kartu vyhledal a vyplnil.
Pokud převážíte věci, které je nutné proclít, obraťte se na federální celní služby Ruské federace. Na webových stránkách www.eng.customs.ru najdete Všeobecné podmínky.
Registrace
Cestovatelé, kteří tráví více než sedm dní v Rusku, musí registrovat své vízové a migrační karty prostřednictvím sponzora/garanta (u místní Federální migrační služby (FMS)) nebo pronajímatele (na místní poště nebo FMS). Cestovatelé ubytovaní v hotelu, musí registrovat své vízové a migrační karty ve svém hotelu a to do jednoho dne. Dokonce i cestující, kteří tráví méně než sedm dní na jednom místě, by měli zaregistrovat svá víza. Pokud se cestující rozhodne neregistrovat svůj pobyt kratší než sedm dní, pak je doporučeno uchovat si kopii letenky nebo hotelového účtu s cílem prokázat soulad se zákonem. Registrace se provádí buď prostřednictvím vydavatele víza cestujícího, nebo v hotelu, u zaměstnavatele či u jiného subjektu jednajícího jako "přijímací agent".
 
Zakázané prostory
Cizí státní příslušníci by si měli uvědomit, že v Rusku existuje několik uzavřených měst a oblastí. Cestovatelé, kteří se pokusí vstoupit do těchto oblastí bez předchozího povolení, mohou být zatčeni, pokutováni a/nebo deportováni. Cestující musí uvést v žádosti o vízum všechny oblasti, které budou navštíveny a následně se zaregistrovat u úřadů při příjezdu do každé destinace. Cestovatelé by se měli poradit se svým sponzorem/garantem, hotelem, nebo v nejbližší pobočce ruských FMS před cestou do neznámých měst a obcí.
 
Překročení doby pobytu
Platné vízum je nutné k odjezdu z Ruska. Cestující, kteří překročí platnost víza, a to i na pouze jeden den, nebudou moci opustit zemi, dokud nezasáhne jejich sponzor/garant a nepožádá o prodloužení víza na své jméno. Ruským orgánům může trvat až 20 kalendářních dní na schválení výjezdního víza, během této doby bude cestující v Rusku na své vlastní náklady. Schopnost velvyslanectví nebo konzulátů zasahovat v těchto situacích je velmi omezená. 
Cestovatelé s prošlým vízem by si měli rovněž být vědomi toho, že mohou mít potíže při registraci v hotelech, hostelech a jiných ubytovacích zařízeních.