FAQ's

RUSKÉ TURISTICKÉ VÍZUM

1. Co je ruské turistické vízum?
Turistické vízum je dokument, který umožňuje cizincům cestovat do Ruska jako turisté.

2. Jak dlouho mohu zůstat v Rusku, když mám ruské turistické vízum?
Tato víza se vydávají na dobu maximálně 30-ti dnů a nemohou být prodloužena. Turistické vízum je tou nejlepší volbou, když víte přesně kde a jak dlouho budete pobývat bez odklonění od plánované trasy.

3. Potřebuji jednovstupové či dvouvstupové ruské turistické vízum?
Jednovstupové vízum umožňuje JEDEN vstup do Ruska ve stanoveném časovém období.
Dvouvstupové vízum umožňuje JEDEN nebo DVA vstupy do Ruska v určeném časovém období.

4. Musím mít potvrzení rezervace?
Pro turistické vízum do Ruska, musíte mít potvrzené ubytování pro každou noc vašeho pobytu v zemi.
Nemůžete získat vízum od Ruského konzulátu přímo, pokud nemáte voucher a potvrzení rezervace.

VAUCHER nebo POTVRZENÍ není VÍZUM – jsou to podpůrné dokumenty pro získání víza ! Podpůrné dokumenty pro získání víza uvádí název a adresu hotelu.. Vízum musí být ruským konzulátem vyznačeno do Vašeho pasu!

Pokud jste si již rezervovali hotel v Rusku, prosím kontaktujte jej pro získání podpůrných dokumentů (hotelového voucheru a potvrzení o zaplacení turistických služeb).
Pokud jste si doposud hotel nerezervovali a chcete zažádat o turistický voucher a potvrzení, můžete nás kontaktovat s žádostí o pomoc. Upozorňujeme, že na turistickém voucheru a na potvrzení přijetí (ubytování) nemohou být uvedeny soukromé adresy.


RUSKÉ OBCHODNÍ VÍZUM

1. Co je ruské obchodní vízum?
Vydáváno cizincům, kteří jedou do Ruské federace pro obchodní účely (např. zástupcům zahraničních vlád, členům oficiálních delegací, kulturním či sportovním výměnných návštěvníkům, atd.). Turisté, kteří chtějí zůstat v Rusku po dobu delší než 30 dnů, často používají tento typ víza.
Obchodní víza jsou nejlepší pro návštěvníky, kteří neznají své přesné trasy, chtějí zůstat v Rusku déle než 30 dnů, nebo potřebují jezdit často do Ruska v určitém časovém období.

2. Jaké druhy obchodních víz jsou k dispozici?
Obchodní vízum může být vydáno z různých důvodů, včetně podnikání, obchodních, technických služeb, kulturních vztahů, pro doprovodné členy rodiny a obchodní řízení.

3. Jak dlouho mohu zůstat v Rusku, když mám ruské obchodní vízum?
Ruská obchodní víza umožňují jednu, dvě i několik návštěv a můžou být platná od jednoho do dvanácti měsíců.
Zatímco turistické vízum nelze prodloužit, prodloužení obchodního víza lze zajistit prostřednictvím organizace, která poskytla pozvání pro stávající obchodní vízum.

Upozorňujeme, že vícenásobné vstupní vízum je k dispozici pouze pro lidi, kterým již bylo dříve ruské vízum vydáno. Kopie vašeho předchozího víza by měla být přiloženo k vaší nové žádosti. Pokud bylo toto vízum zpracováno před rokem 2013, důrazně doporučujeme kontaktovat váš místní ruský konzulát a ujistit se, že vícenásobné vstupní vízum bude stále k dispozici.


CESTOVNÍ PAS

Jaké jsou požadavky na pas pro ruské vízum?
Musíte předložit svůj originální pas s alespoň 2 prázdnými stránkami určenými pro víza (pas musí být platný po dobu nejméně 6 měsíců po předpokládaném datu odjezdu z Ruska).


CESTOVÁNÍ S DĚTMI

Cizinci-nezletilé osoby musí mít plnou moc umožňující jim cestovat, pokud cestují sami nebo v doprovodu dospělých, kteří nejsou jejich rodiče. Nezletilým osobám, které se nemohou prokázat takovou plnou mocí, bude zabráněno vstupu do Ruska nebo opuštění Ruska. Ve snaze zabránit mezinárodním únosům dětí, mnoho vlád zahájilo speciální postupy na vstupních / výstupních bodech. Ty často obsahují požadavek písemných dokladů o vztahu a povolení k cestě dítěte od rodiče (rodičů) nebo od zákonného zástupce, pokud nejsou přítomni. Takováto dokumentace po ruce, i když není právně požadována, může usnadnit vstup či odjezd.